FANDOM


Egzaminator alfons – popularna wśród studentów miejska legenda. W tej miejskiej legendzie studentka musi zaliczyć ustnie egzamin/kolokwium, ale nie zdała. Gdy wyszła na korytarz, powiedziała do swojej koleżanki: „ten alfons postawił mi pałę”. Egzaminator wyszedł za nią, wziął indeks, wpisał zaliczenie i powiedział: „Alfons musi dbać o swoje dziwki”. Ocena za egzamin jest różnie podawana. Rzadziej pojawia się wersja, w której „Alfons” to nie obelga, a przezwisko egzaminatora.

Ta miejska legenda pojawia się często w dowcipach.

Zobacz też Edytuj